עוז בגבהים עבודה בגובה

התקנת קו חיים באישור

באילת, בעיר עצמה, בשכונות אך גם באזורי התעשיה, בנמל, באטרקציות תיירותיות שונות, מותקנים מבנים גבוהים, ארובות, מערכות אלקטרוניות גבוהות, אנטנות, קונסטרוקציות מתכת וכיוצא בזה. במתקנים, מפעלים וקונסטרוקציות מכל הסוגים יש לבצע מעת לעת פעולות של תחזוקה, ביצוע בדיקות שונות, ניקוי או תפעול מסוגים כאלה או אחרים. על מנת להבטיח את בטיחותם של העוסקים במלאכה, יש לפעול על פי התקנים ונהוג להשתמש באמצעי מיוחד שנקרא – קו חיים. חשיבותו של אמצעי כזה לא תסולא בפז, הוא יכול להציל חיים! חשוב להביא בחשבון כי התקנת קו חיים באישור, זה לא משהו שכל אחד יכול לעשות. את ההתקנה חייב לבצע אך ורק גורם מוסמך, הבקיא בעבודות גובה, בעל הבנה מעמיקה בתחום הזה ויכולת להוציא לפועל את הביצוע, על בסיס תכנון מוקדם ומדוקדק.

אילו גורמים מביאים בחשבון לצורך התקנת קו חיים באישור

קו חיים הינו אמצעי חשוב ביותר, שאליו ניתן לחבר לפי הצורך רתמות וכן אמצעי עיגון מיטלטלים של פועלים ושל אנשי אחזקה, אשר צפויים לבצע פעולות גובה ועבודות בתנאים מיוחדים. המטרה היא למנוע נפילה ובאם נפילה מתרחשת, להאט אותה ולשמור על חייו של העובד. על מנת שהקו יותקן בצורה הטובה והמספקת, על פי התקנים וכן כדי לעמוד בכל האישורים ההנדסיים, יש להביא בחשבון גורמים שונים. כך למשל:

  1. יש להביא בחשבון את האזור המצוי מתחת לקו, צורה ומבנה. התקנת קו חיים באישור צריכה להתייחס לטווח המקסימלי לבלימה, במידה ומי שמחובר לקו ייפול (שכן אלה מקומות שבהם אין מעקה או גדר).

  2. יש להביא בחשבון את המרחק בין נקודות העיגון ואת רמת המתיחות של הכבל.

  3. בתכנון חשוב להתייחס למספר האנשים המכסימלי שעשוי להשתמש בקו החיים בעת ובעונה אחת.

  4. קווי חיים עשויים להיות מותקנים על קונסטרוקציה מבני קבע ולעיתים על מבנים זמניים, וכן על סוגים שונים של גגות שחלקם כוללים חלקים שמוגדרים על פי התקן כשבירים (למשל פח, פנל מבודד, אסבסט, חומרים פלסטיים שונים ועוד). בכל התקנה יש להביא בחשבון כל המאפיינים הללו.